Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHÁNH HÒA TẬP TRUNG GIẢM THIỂU TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Công tác giảm thiểu tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu luôn được ngành điện quan tâm và chú trọng thực hiện. Tại Khánh Hòa, nhiều giải pháp đã đuợc ngành điện triển khai nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/khanh-hoa-tap-trung-giam-thieu-ton-that-dien-nang/277585

Tìm kiếm:✨

  • Ngành điện, Điện năng, Tổn thất, Khánh Hòa, Giảm thiểu, Chú trọng, Điện, Hàng đầu, Giải pháp, Nâng cao, Nhiệm vụ, Tập trung, Triển khai, Hiệu quả, Quan tâm, Công tác