Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGÀNH ĐIỆN KHÁNH HÒA CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 5

Nhằm đảm bảo nguồn điện hoạt động an toàn khi bão số 5 tiến vào đất liền, ngành điện Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/10/nganh-dien-khanh-hoa-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5/277671

Tìm kiếm:✨

  • Nguồn điện, Ngành điện, Khánh Hòa, Ứng phó, Đất liền, Bão, Khẩn trương, Chủ động, Phương án, Kịp thời, Tình huống, An toàn, Triển khai