Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão số 5

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-hoa-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5

Tìm kiếm:✨

  • Khánh Hòa, Ứng phó, Bão, Chủ động