Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo VTC: Khánh Hòa gấp rút ứng phó bão số 5

Bão số 5 đang di chuyển nhanh với vận tốc 15-20 km/h và tiếp tục mạnh lên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/video-khanh-hoa-gap-rut-ung-pho-bao-so-5-d507429.html

VTC14

Tìm kiếm:✨

  • VTC14, Gấp rút, Vận tốc, Khánh Hòa, Ứng phó, Bão