Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo PLO: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Từ tháng 9-2019 đã có bốn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Bóng đá Việt Nam, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/ky-luat-hang-loat-lanh-dao-tinh-khanh-hoa-868536.html

TẤN LỘC - THÙY TRANG

Tìm kiếm:✨

  • Khánh Hòa, Kỷ luật, Hàng loạt, Lãnh đạo