Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo PLO: Mức bán lẻ 10 tháng đầu năm tăng gần 12%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2019 tăng 11.8%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/kinh-te/muc-ban-le-10-thang-dau-nam-tang-gan-12-867843.html

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù giá hàng hóa trong tháng 10 có tăng nhưng tình hình thị trường giữ mức ổn định, nguồn cung hàng hóa bảo đảm nên hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục tăng so với tháng trước.

Chỉ tính riêng tháng 10-2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 425,7 nghìn tỉ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 322,7 nghìn tỉ đồng, tăng 1,7% so với tháng 9 và tăng 14,7% so với tháng 10-2018. Tiếp theo mức doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 49,1 nghìn tỉ đồng, tăng 0,5% và tăng 9,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỉ đồng, tăng 0,2% và tăng 9,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 50 nghìn tỉ đồng, tăng 1,2% và tăng 9,2%.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.059,4 nghìn tỉ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,9%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đầu năm tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có mức tăng khá như Quảng Ninh tăng 19,9%, Bình Dương tăng 17,1% và Thanh Hóa tăng 15,2%. Ngoài ra còn có Hải Phòng tăng 15%, Đà Nẵng tăng 14%, Nghệ An tăng 13,9%, Khánh Hòa tăng 13,4%, Hà Nội tăng 12,5% và TP.HCM tăng 12,1%.

Bên cạnh đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm nay ước tính đạt 483,7 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình Định là tỉnh ghi nhận mức tăng cao nhất đạt 19,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng ước tính đạt 37,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó TP.HCM tăng 11.7%, đây không phải là con số tăng trưởng cao nhất, bởi doanh thu của Quảng Ngãi có mức tăng cao nhất đạt 20,5%.

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước là nhờ việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tiêu dùng của người dân.

T.HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Tổng cục thống kê, Lữ hành, Bán lẻ, Tiêu dùng, Lưu trú, Cao nhất, Cùng kỳ, Doanh thu, Hàng hóa, Ước tính, Nguồn cung, Quảng Ngãi, Ăn uống, Loại trừ, Bình Định, Khánh Hòa, Quản lý nhà nước, Đầu năm, Tăng giá, Kích thích