Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo Thanh Tra: Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/phe-chuan-pho-chu-tich-tinh-khanh-hoa_t114c67n156506

Ông Nguyễn Hữu Hoàng (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Hòa

Trước đó, sáng 26/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa họp phiên bất thường để kiện toàn công tác nhân sự.

Ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tìm kiếm:✨

  • Lê Hữu Hoàng, UBND tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phê chuẩn, Chức vụ, Nhiệm kỳ, Bất thường, Khánh Hòa, Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch, Thủ tướng, Hội đồng, Nguyễn Hữu Hoàng, Được bầu, Kiện toàn, Hội đồng nhân dân, Nhân sự, Họp