Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo VOV: Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Hữu Hoàng làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Giám đốc Sở Tài chính...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-phe-chuan-ong-le-huu-hoang-lam-pho-chu-tich-tinh-khanh-hoa-977257.vov

Tại quyết định số 1556 ngày 8/11/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã bầu ông Lê Hữu Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 47/47.

Ông Lê Hữu Hoàng sinh ngày 1/8/1967, quê ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa; trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ kinh tế.

Ông Hoàng là Tỉnh ủy viên, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa./.

PV/VOV.VN

Tìm kiếm:✨

  • Lê Hữu Hoàng, HĐND tỉnh Khánh Hòa, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy viên, Sở tài chính, Ninh Hải, UBND tỉnh Khánh Hòa, Phê chuẩn, Khánh Hòa, Chức vụ, Đảm nhiệm, Giữ chức vụ, Lý luận, Thạc sĩ, Nhiệm kỳ, Tổng giám đốc, Kỳ họp, Thủ tướng, Hội đồng, Nguyễn Xuân Phúc